Waldemar Ciszak - „Stalking – o nowych możliwościach ochrony prawnej, w tym o ostatnich zmianach w k.p.c.”

Radca Prawny, numer 127-128, lipiec – sierpień 2012

Temat stalkingu jest od dłuższego czasu przedmiotem żywego zainteresowania. Problem został dostrzeżony i daje pokrzywdzonym, prawnikom i wymiarowi sprawiedliwości nowe narzędzie walki z tą patologią będąca w swojej istocie naruszaniem wolności i prywatności.

Cały artykuł:

https://www.box.com/s/4paf5kdoz3i4r59m4spi


Waldemar Ciszak - „Podpis – problemy czy oczywistości”

Radca Prawny, numer 135, Marzec 2013

W naszej codzienności, w pracy oraz w życiu każdego dnia spotykamy się z potrzebą składania podpisu. Podpis jest składową naszego życia zawodowego i prywatnego. Dla prawnika podpis ma dodatkowo swoje znaczenie i moc. Jest elementem każdej umowy, pisma procesowego, a także innych czynności prawnych.

Cały artykuł:  

https://app.box.com/s/8k3wv97ff5d9cn92ahn8


Waldemar Ciszak - „Dyscyplinarki. Czas na zmiany.”

Radca Prawny, numer 124, kwiecień 2012

W ostatnim okresie na łamach prasy oraz w dyskusji publicznej pojawiły się ponownie głosy krytyczne na temat nieskuteczności, długotrwałości, a nawet bezkarności przedstawicieli zawodów prawniczych. Informowano o kolejnym orzeczeniu ETS w sprawie przewlekłości postępowania dyscyplinarnego przeciwko polskiemu prawnikowi.

Cały artykuł:

https://www.box.com/s/rv7lw9jkpz8evb4yr1ue


Waldemar Ciszak - „Problemy z mecenasem.”

Radca Prawny, numer 121, styczeń 2012

Co oznacza słowo „mecenas”? Jaki jest jego status prawny? Kto może się nim posługiwać? Skąd się wziął ów termin?

Cały artykuł:

https://www.box.com/s/ordf14grqqd2yw8ue4mi


Waldemar Ciszak - „Pamiętajmy o tytule.”

Radca Prawny, numer 120, grudzień 2011

Dbałość o ochronę tytułu zawodowego radcy prawnego jest prawem i obowiązkiem organów samorządu zawodowego radców prawnych oraz samych radców prawnych.

Cały artykuł:

https://www.box.com/s/zvx3229uhze5sig0ecqw


Waldemar Ciszak - „Prawnicy i lekarze w nowej procedurze odszkodowawczej dotyczącej zdarzenia medycznego.”

Radca Prawny, numer 119, listopad 2011

Statystyczny czas trwania procesów sądowych dochodzenia odszkodowań z tytułu błędów medycznych w Polsce zamyka się w okresie od 4 do 10 lat. Mimo skali błędów medycznych liczba spraw o odszkodowanie nie jest duża. To może się zmienić, także przy pomocy radców prawnych.

Cały artykuł:

https://www.box.com/s/o168q8mb4gfqsm8tqibs


Waldemar Ciszak - „Adwokaci i radcowie: w jedności siła.”

Rzeczpospolita, 4 marca 2011 r.

Coraz więcej jest ustaw zrównujących uprawnienia zawodowe radców prawnych i adwokatów.

Cały artykuł:

http://prawo.rp.pl/artykul/621325.html 

Waldemar Ciszak - „O nowych ustawowych uprawnieniach radców prawnych w ustawie o izbach lekarskich i innych regulacjach integrujących kompetencje zawodowe adwokatów oraz radców prawnych.”

Paragraf Poznański nr 2(34), lipiec 2010

Nowa regulacja odpowiedzialności zawodowej lekarzy stanowi nowatorskie, kompleksowe i pierwsze tak obszerne ujęcie procedury dyscyplinarnej w ustawodastwie krajowym. Jest to w zasadzie „sui generis” postępowanie karno-procesowe (procedura dyscyplinarna) nawiązujące w znacznym zakresie do instytucji postepowania karnego, zawierające wiele nowych własnych rozwiązań uwzględniających specyfikę zawodową tej grupy zawodowej.

Cały artykuł:

https://www.box.com/s/f9nz6behy63co49xa9y6 

Waldemar Ciszak - „Ile może zarobić radca prawny czy adwokat?”

Radca Prawny, numer 118, październik 2011

Pytanie takie postawiłem niejako prowokacyjnie. Nie ma ono podtekstu bądź żartobliwego charakteru. Dotyka jedynie spektrum zagadnień związanych z przestrzeganiem w praktyce zawodowej radców prawnych i adwokatów zasad etyki zawodowej i prawa w obszarze uzgadniania i ustalania wynagrodzenia.

Cały artykuł:

https://www.box.com/s/ortshx2xewh8aj1eyonj