• Od 2013 r. członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu;

  • Od 2013 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu;

  • Od 1991 do 2013 r. członek samorządu zawodowego radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu; 

  • Przez dwie kadencje 2007-2010 oraz 2010-2013 zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu;

  • Za działalność na rzecz samorządu radców prawnych z okazji 30-lecia tego samorządu został wyróżniony w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.

***

  • Od 2013 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Poznaniu, a poprzednio od 1991 r. Kancelarię Radcy Prawnego;

  • 1993 - 2017 - członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym m.in. Metalplast Bielsko S.A., Meramont S.A., ALMA S.A., IMMUSEC sp. z o.o.;

  • 1993 - 2017 - udział w prywatyzacji i restrukturyzacji szeregu przedsiębiorstw, obsługa prawna przedsiebiorstw;

  • 1994 r. - egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych;

  • 1994 - 1997 r. - członek Rady Nadzorczej Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. oraz Prezes Rady Nadzorczej Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Poznaniu w ramach programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - reprezentant Skarbu Państwa;

  • 1978 - 1990 r. - asesor, prokurator prokuratury rejonowej, prokurator Wydziału Śledczego Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, w latach 1985 - 1990 Prokurator Rejonowy dla dzielnic Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.